Mancomunitat del Marquesat / Monuments / Esglèsia d’Alfarp

És una torre andalusina construïda sobre les restes d’una antiga finca rústica romana, que ens ha deixat restes arqueològiques en els mateixos fonaments de la torre. 

La fortalesa pertanyia a la coneguda foia de les Torres Albes del S. XII, construïda amb una sòlida fàbrica de tàpia encaixonada i per a controlar el pas estratègic del pas pel riu Magre, per a anar a l’Albufera i el camí islàmic de Xàtiva a Llíria.

La torre musulmana era més alta que l’actual, i estava coronada per merlets, semblant a la torre d’Espioca de Picassent. A més, disposava d’una barbacana o antemural perimetral similar al conservat a la torre pròxima d’Alédua a Llombai.

Formava part del recinte emmurallat d’una alqueria musulmana en què estratègicament situada, estaven vinculades amb un sistema defensiu d’una àrea geogràfica determinada, en vies de comunicació, en muntanyes, valls i rius. La torre d’una alqueria estava totalment integrada en ella i es podia utilitzar com a magatzem o graner de la comunitat llauradora que residia en ella.

Jaume I va donar el lloc i la torre al cavaller Però de Montagut, que va transformar la torre en un castell o fortalesa senyorial. A aquest efecte es rebaixe el baluard o pas de ronda perimetral, unint-lo a la torre amb una volta de canó que li va donar un aspecte de caixa forta o graner. A partir del S. XVIII, el castell va perdre tota funció defensiva i de protecció, utilitzant-se durant diversos segles per a altres menesters.

Observacions

L’accés i la visita guiada és totalment gratuïta. Possibilitat de fer visita altres dies en cas que siguen grups.
Més informació a la web de l’Ajuntament d’Alfarb www.alfarp.eu

Persona de contacte
Diana Giménez
Tel: 670377191
turisme@alfarp.es

Horari
Dissabtes i Diumenges de 12 a 14h

Ubicació