Mancomunitat del Marquesat / Monuments / Esglèsia Santa Creu

L’esglesia de la Santa Creu fundada per Sant Francesc de Borja es de una gran riquea arquitectónica, fins el punt de que el Ministeri de Cultura, per Real Decret de 12 de novembre de 1982, la declarà Monument Històric-Artístic d’Interés Nacional. D’estil gótic, resalten les seues armonioses llínees ojivals i uns preciosos adorns churriguerescs, aditaments que, junt en un sòcul de taulells valencians revestint les parets interiors, s’introduiren en l’any 1686.

Observacions

Ubicació