El nucli antic recorda els seus orígens musulmans com alqueria. Destaquen els seus carrers estrets e irregulars, com els carrers de Sant Jaume, Sant Josep, del Ferrer i places com la plaça de Dalt on es troba el Castell d’Alfarb.

En el nucli antic, podem vorer façanes de l’època modernista amb un forjat molt interessant. Bordejant l’Església de Sant Jaume que es troba al lloc on es trobava l’antiga mesquita podem vorer el Carrer de les Moixetes, un carrer estret i enrevessat que va des de l’Església fins al Carrer de Sant Josep.

El carrer de Sant Josep té una disposició estratègica musulmana. Al mateix temps que gaudim d’un passeig pel nucli antic podem observar panells ceràmics e imatges dels Sants i patrons del poble.

Observacions

Persona de contacte
Diana Giménez
Tel: 670377191
turisme@alfarp.es

Horari
Disponibilitat lliure

Ubicació