Els Cerros, a Llombai

El Paratge Natural Municipal «Els Cerros», va ser declarat l’any 2005. El paratge comprén una superfície de 241,9 ha., està situat en el sector central del terme municipal, confrontant pel Nord amb el municipi de Real i per l’Est amb el marge dret del riu Magre.

Els punts més alts de l’espai protegit són: la Talaia amb 270 m. d’altitud, la Carraira amb 254 m. i Els Cerros amb 276 m. i el qual dona nom al Paratge. Dins dels seus valors naturals destacables, es troba «la Cova dels Meravelles», declarada Lloc d’Interés Comunitari (LIC) a causa del refugi que suposa per a diverses espècies de ratapinyades, incloent algunes catalogades com en perill d’extinció, convertint-se en una de les 10 coves més importants de la Comunitat Valenciana.